031-32348040 بعد از ظهر روزهای زوج آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس غربی روبروی اورژانس عیسی بن مریم ،مجتمع مریم

ماه: اسفند ۱۳۹۷

نارسایی کلیه

مطالب آموزشی

نارسایی کلیه

ارسال شده توسط شرکت مهندسی کلینیک24

کلیه ها یک جفت عضو لوبیای شکل و قهوه ای رنگ می باشند که در طرفین ستون فقرات و در موازات اصلی مهره ۱ تا ۳ کمری قرار دارند. گرچه کلیه ها عضوهای کوچکی هستند، ولی وظایف حیاتی زیادی از جمله تصفیه نمودن مواد زاید و

بیشتر بخوانید